Thomas a Kempis College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De raad bestaat uit 10 tot 15 ouders, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over de drie afdelingen gymnasium+, atheneum en havo. We zijn een van de sparring partners van de directie wanneer het gaat om beleidszaken. Daarnaast zijn we alert op bijzondere zaken binnen de school. Signalen van ouders worden zo nodig met de directie tijdens de vergadering besproken. We geven gehoor aan opmerkingen van ouders en brengen deze zo nodig ter sprake bij de directie in de vergadering. De ouderraad heeft ook een zetel in de medezeggenschapsraad. 

Linda vertelt meer over de ouderraad..

Vergaderingen 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor ouders/verzorgers van leerlingen van Thomas a Kempis College. U bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen!  

Het tweede deel van de vergadering wordt er vergaderd samen met de schooldirecteur. De directeur voorziet ons van informatie over interessante ontwikkelingen en beleidsmaatregelen en vraagt ons regelmatig om advies. Anderzijds wordt de directie zo nodig door de ouderraad kritisch bevraagd en proberen we in goed overleg naar schoolbrede oplossingen te zoeken. 

Activiteiten van de OR of waar de OR aanwezig is: 

  • Themabijeenkomsten voor alle ouders (meestal met een gastspreker) 
  • Open Dag met informatie voor ouders van toekomstige leerlingen 

Contact 

Heeft u vragen, suggesties of zorgen en wilt u dit voorleggen aan de ouderraad óf wilt u graag een vergadering bijwonen, dan kunt u ons mailen via ortak@arentheemcollege.nl

Betreft het een vraag of probleem specifiek voor uw eigen zoon of dochter, dan adviseren wij u om eerst te overleggen met de betreffende docent, de mentor of eventueel de afdelingsleider. De ouderraad is altijd bereid om u bij te staan of van advies te dienen. 

Nieuwe leden 

Op dit moment zijn de verschillende afdelingen goed vertegenwoordigd in de ouderraad. Mocht u graag in de toekomst lid willen worden van de ouderraad kunt u een mail sturen aan ortak@arentheemcollege.nl

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen