Wij willen leerlingen zo begeleiden, dat zij uitgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke mensen, die goed toegerust zijn om een passende vervolgopleiding te doen en een waardevolle rol in de maatschappij te vervullen. Hierbij is het van belang dat de leerlingen onderwijs krijgen op een hoog niveau, waarbij zij volop ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onze leerlingen en onze medewerkers leren en werken in een veilige en inspirerende omgeving. 

Onze visie

Talent kan alleen volop tot bloei komen als: 

  • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, 
  • de lesstof als betekenisvol wordt ervaren, 
  • en er verantwoordelijkheid mag worden genomen voor het eigen leerproces. 

Nieuwsgierig 

Leerlingen die nieuwsgierig zijn en met een open houding in het leven staan, hebben meer plezier in het leren, leveren betere schoolprestaties, functioneren sociaal beter, zijn gelukkiger en succesvoller in hun loopbaan. Nieuwsgierigheid is bovendien de basis van wetenschap, kunst en cultuur. Wij vinden het prikkelen van nieuwsgierigheid bij de leerling dan ook van het allergrootste belang. Docenten en directie vervullen hierbij een voorbeeldrol, onder meer door een actieve belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen op leer- en werkgebied. 

Betekenisvol 

De nieuwsgierigheid en motivatie van een leerling worden sterk bepaald door de mate waarin hij de zin ziet van de inspanningen die van hem gevraagd worden. Leerlingen leren daarom de betekenis van de lesstof in een groter verband te plaatsen en te koppelen aan de eigen ervaring. 

Verantwoordelijk 

Medewerkers zorgen samen voor een leeromgeving waarin de leerling optimaal de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces kan nemen en ontwikkelen. Alleen als de leerling dirigent wordt van zijn eigen leertraject, kan dit daadwerkelijk betekenisvol voor hem worden en kan zijn nieuwsgierigheid tot bloei komen. Mentoren en docenten ondersteunen de leerling hierbij. 

Thomas a Kempis

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen