Ben je nieuwsgierig en zoek je graag dingen zelfstandig uit? Dan is het gymnasium+ iets voor jou! Op het gymnasium+ hebben we naast de vaklessen veel aandacht voor vaardigheden als presenteren, onderzoeken en creatief denken. 

Wil jij meer weten over het Gymnasium+?

Grieks en Latijn 

In het eerste jaar volg je Latijn en vanaf het tweede jaar ook Grieks. Dat zijn de talen van Grieken en Romeinen: twee volkeren die een bijzondere invloed hadden en hebben op onze taal, cultuur en manier van denken. Je leest humoristische geschiedenis, lichtzinnige filosofie, meeslepende verhalen over ondeugende goden en vervloekte families, enzovoort. 

Onderbouw 

Op het gymnasium+ word je zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Natuurlijk helpen we je om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. In de onderbouw krijg je twee type lessen: aanbodlessen en gym+ uren. De aanbodlessen zijn de ‘gewone’ vaklessen. Daar heb je minder van dan op een ander gymnasium, zodat er tijd is voor gym+ uren. In die uren werk je samen met klasgenoten aan projecten. 

Je krijgt veel vrijheid in de keuze van het onderwerp en de aanpak van een project. Je kiest zelf of je iets onderzoekt, maakt of organiseert. Wat is eigenlijk het beste papieren vliegtuigje? Hoeveel mensen moet je een hand geven voor je een minister te spreken krijgt? Is het mogelijk om zelf een kernfusiereactor te bouwen? Tijdens de gym+ uren zijn er altijd begeleiders aanwezig. Zij helpen je bij het proces en dagen je uit om de diepte in te gaan of buiten de school op zoek te gaan naar informatie.  

Bovenbouw 

In de bovenbouw word je nog meer uitgedaagd een deel van je eigen leertraject vorm te geven. Je kiest voor Latijn of Grieks en hebt geen gym+ uren en verplichte projecten meer. Je geeft zelf invulling aan de + van het gymnasium+. Een coach helpt je daarbij tijdens de zogenaamde coachingsuren, die in plaats van de gym+ uren komen. Samen zoek je naar je interesses en kom je tot een plan. En met een goed plan is wat ons betreft the sky the limit. 

Sommige leerlingen kiezen een extra vak (ze volgen bijvoorbeeld Grieks én Latijn). En veel leerlingen kiezen een eigen weg. Zij starten bijvoorbeeld een eigen bedrijf, maken een speelfilm of volgen een college aan de universiteit. Ook geven docenten op dit moment gastlessen over andere zaken dan hun vak. Dat gaat bijvoorbeeld over schaken en een docent vertelt over zijn deelname aan de Olympische Spelen. 

Regering 

We vinden de mening van leerlingen erg belangrijk. Daarom hebben we een regering van leerlingen om het gymnasium+ verder vorm te geven. De regering is het klankbord van de afdelingsleiders bij beslissingen rondom het gymnasium+.  En standaard zit een van de leden van de regering ook in de leerlingenraad van de school. De regering vertegenwoordigt alle gymnasium+ leerlingen. In een verkiezingsproject richten leerlingen uit de tweede klas partijen op en gaan ze met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er een coalitie gevormd die plaatsneemt in de regering. 

Extra uitdaging buiten de les 

Naast het excellentieprogramma is er voor alle leerlingen nog volop ruimte om je schooltijd iets extra’s te geven. Buiten de lessen kun je deelnemen aan culturele activiteiten of aan uitdagende projecten. 

Toelating 

Als je van de basisschool komt met een vwo-advies, kun je je aanmelden voor ons gymnasium+. Je moet dan wel van jezelf weten dat je zin hebt om te leren en het ook leuk vindt om samen met anderen te leren. Je moet nieuwsgierig zijn naar de wereld om je heen. 

Thomas a Kempis

Dara vertelt meer over het Gymnasium+

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen